cover22

نشریه علمی Technology Environmental in Advances به صاحب امتیازی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران در زمینه های مرتبط با علوم و فناوری های محیط زیست مقاله می پذیرد. محورهای پذیرش مقالات در این نشریه به شرح زیر می باشد:


• Water quality and pollution control
• Water and wastewater treatment
• Soil pollution and remediation
• Solid and hazardous wastes
• Air quality and pollution control
• Noise, light and thermal pollution and control
• Environmental chemistry
• Remediation and bioremediation
• Environmental risk assessment
• Green technologies for environmental sustainability


این نشریه به زبان انگلیسی منتشر شده و از سال 2015 فعال می باشد و در پایگاه های Copernicus، Scopus، ISC، SJR و DOAJ نمایه شده است.

نشانی اینترنتی مجله: http://aet.irost.ir/

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی