معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده

tosyan 

آقای دکتر حیدر طوسیان شاندیز

 درجه علمی: دانشیار

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

 

 


کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده

معاونین پیشین اداری و مالی دانشکده

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی